S&T România contribuie la implementarea sistemului informatic de tip Big Data la Consiliul Concurenței

07.01.2021 | Romania

S&T România a finalizat cu succes implementarea “Serviciilor de informatizare și integrare fluxuri de lucru” în cadrul proiectului POC cod SMIS 109641.Intergrat în proiectul “Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și implementarea unor mecanisme avansate de analiză și schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei“, proiectul finalizat de S&T România reprezintă implementarea unei părți a fluxurilor de business interne ale Consiliului Concurenței care sunt esențiale ca surse de date pentru operarea platformei Big Data. Serviciile de informatizare și integrare a acestor fluxuri contribuie la completarea surselor de date necesare proiectului Big Data cu datele procesate în fluxurile de lucru, transferând în mediu electronic date structurate și nestructurate care încă nu sunt consolidate la nivelul instituției.

Consiliul Concurenței, în calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, are rolul de a proteja şi de a stimula concurenţa pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial normal, pentru o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor. Autoritatea asigură contactul în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană şi instituţiile publice, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, și reprezintă România în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale și ale Uniunii Europene de profil.

Pentru a putea aplica normele europene în materie de concurență, având în vedere dificultățile în desfășurarea activității în contextul creșterii accelerate a volumului de date pe care trebuie să le gestioneze, a numărului mare de procese integrate în aplicații, dar și a surselor multipe de informații disparate, a apărut necesitatea implementării unui nou set de tehnologii centrate pe Big Data și analiza datelor, care să permită Consiliului Concurenței să identifice conexiuni și tipare de interes pe domeniile de analiză, a căror identificare ar fi imposibilă în absența acestor instrumente.

“Servicii de informatizare și integrare fluxuri de lucru” fac parte din proiectul “Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și implementarea unor mecanisme avansate de analiză și schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei” – cod SMIS 109641, co-finanţat din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2: Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă – Operaţiunea: „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data”.

Obiectivul general al proiectului Big Data este integrarea şi valorificarea operaţională şi analitică a volumelor mari de date în vederea susținerii activităților de investigații, dezvoltarea funcției de prevenție, detectare și luare de măsuri specifice activității Consiliului Concurenței prin implementarea unui sistem informatic bazat pe o platformă de tip Big Data.

Soluția tehnică implementată este una modernă, modulară, flexibilă, dezvoltată prin adoptarea modelului arhitectural de referinţă „Arhitectură orientată pe servicii” (SOA - Service Oriented Architecture). Aceasta se integrează cu platforma Big Data, în cadrul căreia se constituie o colecție de date structurate care preia toate datele relevante din cadrul bazelor de date aferente fluxurilor de lucru, pentru a fi analizate.

S&T România S.R.L. a prestat serviciile de: analiză, proiectare, dezvoltare, implementare și testare a soluției propuse; dezvoltare și testare a fluxurilor; implementare a soluției și definire a setului de proceduri operaționale; testare a sistemului informatic și eliminare a erorilor de proiectare / implementare; punere în funcțiune, management al implementării proiectului; instruire și transfer de cunoștințe necesare operării și administrării soluției dezvoltate - cursuri teoretice şi practice și va asigura garanția și suportul operațional pentru componentele soluției implementate;

“Ne bucurăm că dispunem de expertiza și resursele necesare implementării unui proiect atât de complex și deosebit de important pentru asigurarea condițiilor de concurență echitabile pentru cetățenii și instituțiile din Românaia. Suntem în permanență preocupați să furnizăm clienților noștri, atât din mediul privat cât și din cel public, soluțiile și serviciile IT capabile să îi susțină în procesul de transformare digitală și de adaptare continuă la cerințele pieței.” Nicoleta Macovei, Director General – S&T România.

Despre S&T

În cei peste 25 de ani de activitate pe piața locală, S&T s-a implicat constant în dezvoltarea infrastructurii informaţionale din România. Compania oferă soluţii IT adaptate necesităţilor clienţilor atât din mediul guvernamental cât și privat, soluții bazate pe un portofoliu bogat de aplicaţii software, infrastructură hardware şi de comunicaţii, automatizări și IoT, precum şi pe o gamă completă de servicii de consultanţă, proiectare, implementare de soluţii IT complexe, management de proiect, dezvoltare de software și suport tehnic avansat.

Cu o echipă de 230 de specialiști, cu competențe și verticale noi de business dezvoltate prin achizițiile recente (Fair Value - 2018, Kapsch CarrierCom România – 2019, Cronus eBusiness - 2020), S&T România ocupă locul al treilea în topul integratorilor IT locali realizat de Ziarul Financiar.

S&T România este deținută de S&T AG, un puternic furnizor de soluții IT cu peste 5000 de angajați care operează în 32 de țări din întreaga lume. Listată la Bursa de Valori din Frankfurt, S&T ocupă un loc important pe piețele internaționale de tehnologie, industrie 4.0 și IoT.