Centric BPM Software Romania

     Managementul performanței companiei adresează nevoile de planificare, finanțare, raportare și analiză a performanței afacerii a două categorii de stakeholderi:

 • Echipa de management – departamentul Financiar – are nevoie să măsoare performanța în cadrul companiei la nivelul proceselor macro, strategice
 • Echipa operațională – departamentele HR, IT, Marketing – are nevoie să măsoare performanța în cadrul companiei la nivelul proceselor operaționale

     Scopul managementului performanței companiei este acela de monitoriza rezultatele operaționale și financiare și de a le compara cu previziunile inițiale.

S&T Romania a implementat cu succes soluții de management al performanței unei afaceri (EPM – Enterprise Performance Management) în special pentru Planificarea și previzionarea afacerii.

      Prin implementarea acestor soluții clienții noștri urmăresc optimizarea și automatizarea proceselor de planificare si execuție a bugetelor de capital și / sau operaționale.

În general, aceste soluții acoperă activitățile de bugetare, fluxul de creare și aprobare a cererilor privind cheltuielile pentru Investitii și procesele de Previzionare și Controlling (contabilizare & raportare). 

Obiectivele soluțiilor de Managementul Performanței companiei

Strategice:

 • Creșterea acurateței și a vitezei de planificare și monitorizare a cheltuielilor (bugetare & previzionare);
 • Îmbunătățirea procesului de mangement al investițiilor și perfecționarea controlului profitabilității prin transparență și raportare managerială optimizată.

Operaționale:

 • Creșterea eficienței și reducerea duratelor de planificare, aprobare, forecast (previzionare) și urmărire în procesul de management al investițiilor;
 • Automatizare prin implementarea unui model integrat de planificare și urmărire, consolidarea automată a datelor prin reguli predefinite și algoritmi;
 • Optimizarea raportării operaționale prin generarea rapidă a rapoartelor pentru activitățile vizate: consolidare și drill-down al valorilor “actuale”, rapoarte de monitorizare “planificat” vs. “actual” vs. “prognozat”.

 

Conceptul general al soluțiilor de tip Managementul Performanței companiei

     Modelul include trei module integrate:

 1. Planificare: Construirea unei perspective multi-anuale pentru investițiile bugetate existente și viitoare;
 2. Realizare: realizarea bugetului anual în anul curent – creare și aprobare investiții;
 3. Control: înregistrarea contabilă a tranzacțiilor și raportare.

     Cheltuielile sunt împărțite pe categorii, în funcție de cerințele clientului și specificul afacerii.

     Fiecare categorie poate fi ulterior împărțită în cheltuieli specifice fiecărui departament al organizației, astfel încât fiecare departament să poată urmări separat bugetul alocat.

     Toate departamentele își pot planifica bugetul atât top-down cât și bottom-up.

     Modelul general de business este prezentat mai jos și ilustrează pașii principali în planificarea și realizarea bugetului:

schema-logica


     Modelul general de business include urmatorii pasi:

 • Alocarea “Top-down” a bugetului global de investiții sub forma plafoanelor de bugete pe categorii și departamente;
 • Planificarea “bottom-up” a cheltuielilor pentru propriile nevoi, a inițiativelor centralizate și proiectelor noi de către toate departamentele;
 • Aprobarea cheltuielilor consolidate și a bugetului de ansamblu;
 • Controlul activităților pe parcursul procesului: contabilitate & raportare.
Choose language